Proverbs 27

Father of four.

Holds a Master of Divinity. 

Certified DISC-coach. 

Works as Chief Strategy Officer (Motitech AS).

Provides mentorship and coaching on a wide range of topics.

In Proverbs 27:19 we can read that just as a face is reflected in the water, we find our hearts mirrored in others. What a beautiful description of the value of close encounters between us! Following subjects are design for practical life support, emphasizing authenticity, openness and vulnerability. – Roald

Aktiv livshjelp

Hva betyr det, reint praktisk, å ta imot hjelp i veikrysset du står i nå? Enten du er forretningslederen som leiter etter ny giv eller det smartere valget for skalering av virksomheten din. Eller gründeren der tid og ressurser ikke matcher ide og potensiale. Eller mitt medmenneske i grøftekanten av ditt eget liv. Her har du et vindu til min medhjelp under vandringen…

Den viktige livshistorien. Del 1.

Fortiden har betydning for nåtiden – på godt og på vondt. Hvor mye vi tenker på den, og hvordan vi tenker om den, vil prege fremtiden…

Den viktige livshistorien. Del 2.

Livet er ikke bare enkelt. Så vi utvikler overlevelsesstrategier. Noen av disse hindrer vår livsutfoldelse. Det er bare bra at vi overlever, men nå vil vi også leve…

Fornuft, Følelser og Vilje. Del 1.

Vi er ikke bare fornuftige. Vi er både fornuft, følelser, vilje og atferd. Vi trenger å arbeide med alle disse delene av oss. Og vi trenger å vite når vi skal jobbe med hvilken av dem; så vi ikke snakker til fornuften når det er følelsene som står foran oss….

Fornuft, Følelser og Vilje. Del 2.

I denne artikkelen vil vi se nærmere på sammenhengen mellom følelser og atferd…

Å finne ut av følelser. Del 1.

Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem…

Å finne ut av følelser. Del 2.

Følelser er en del av oss. De er en livsviktig ressurs! Vi finner dem langs hele livshistorien vår. Gjennom gode samtaler kan vi kartlegge og få bedre kontakt med følelsene våre…

Vi og foreldrene våre. Del 1.

Når vi begynner å ta opp forholdet til foreldrene våre, arbeider vi i høyeste grad både med livshistorie og følelser. La oss sammen se på noen viktige grunnbehov og foreldrene våre…

Vi og foreldrene våre. Del 2.

Får en ikke lov til å være barn når en er barn, blir det vanskelig å være voksne når en skal være voksen…

Den viktige selvfølelsen vår. Del 1.

Vi har alle behov for å føle at vi er elsket, aksepterte og betydningsfulle. Det er ikke nok at vi vet dette med forstanden. Vi må føle det…

Den viktige selvfølelsen vår. Del 2.

Selvfølelsen vår er ikke medfødt! Den har utviklet seg over tid. Det fine er altså at den er formbar!

Kommunikasjon – ikke bare ord. Del 1.

Vi kommuniserer med hele oss. Det går ikke an å la være å kommunisere. Til og med taushet taler…

Kommunikasjon – ikke bare ord. Del 2.

Hvordan bruker vi ordene våre? Kan vi være tydelige uten å såre? Hva skjer med kommunikasjonen vår når vi er utrygge?…

Baktalelse.

Baktalelse kan være svært underholdende, for alle andre enn dem som er offer for det…

Duett eller Duell? Del 1.

Vi kan ha mye til felles. Men en ting har vi i alle fall ikke til felles: Fortiden. Den er viktigere enn mange tror…

Duett eller Duell? Del 2.

De farlige konfliktene, noen uheldige mønstre og gode steg man kan ta til en bedre vei videre, sammen….

Kjærlighetens 5 Språk.

Det hjelper ikke å gi kjærlighet så lenge den gis i en form den andre har vanskelig for å skjønne og ta imot…

Lytte – Forstå – Formidle.

Når en svarer før han hører, da blir det til dårskap og skam for ham…

Ensomhet. Del 1.

Vi er vant til å tro at det stort sett er eldre mennesker som er ensomme. Det er ikke riktig! Undersøkelser viser at helt unge og middelaldrende opplever i enda større grad ensomhetsfølelsen som et problem. Men, hva er «ensomhet», egentlig?…

Ensomhet. Del 2.

Ensomhet er først og fremst en følelse. Den forteller at det er andre, dypereliggende problemer – i oss selv eller i miljøet. Det er disse utfordringene vi må gå løs på, ikke selve ensomhetsfølelsen….

Lær å elske konflikter! Del 1.

Det er slitsomt med konflikter, men de behøver ikke å være farlige dersom vi kan sette navn på dem, kartlegge dem og finne fram til en løsning alle parter kan leve med….

Lær å elske konflikter! Del 2.

Det er naturlig å forsøke å score mål på motstanderne når vi spiller fotball. Men noe har gått galt dersom spillerne på det andre laget må på sykehus etter kampen. Da er det god grunn til å ta spillestilen vår opp til vurdering…

Sorg.

Det eneste vi er helt sikre på, er at vi skal dø. Noen av oss vil også oppleve sykdom eller fysisk skade. Dette vet vi. Men vi er likevel ikke følelsesmessig forberedt…

Sykdom.

Når vi selv blir syke og vet vi skal dø, opplever vi også sorg og gjennomgår ulike faser, men ofte på en litt annen måte…

The Eye of The Storm – My Core Values

Han var to år gammel. Dagene hans hadde vært vonde. Korridorene lange. Timene gikk så sykt sakte på sykehus. Og foreldrene hadde fått vite at dette barnet ble vel ikke mer enn 10 år gammel. Sykdommen – dødskreftene – ville ta livet fra det. …

Skyldfølelse og Skamfølelse. Del 1.

Et modent menneske vet at det har ansvar. Det er «menneskets adelsmerke», tenker jeg. Men dette innebærer også at mennesket har mulighet for å komme til kort og føle skyld…

Skyldfølelse og Skamfølelse. Del 2.

Skamfølelsen gjør det vanskelig for oss å ha trygg og avslappet kontakt med andre. Vi føler trang til å skjule oss. Vi tar på oss en maske og spiller roller fordi vi er livredde for at noen skal oppdage hvem vi egentlig er og hvordan livshistorien vår har vært…

Den viktige aggresjonen. Del 1.

Aggresjon er ikke bare noe negativt og ødeleggende. Aggresjon er også en positiv drivkraft som får oss til å sette grenser, overvinne hindringer og komme oss videre i livet…

Den viktige aggresjonen. Del 2.

Hvem står du nærmest? Raseriet? Fornærmelsen? Eller Harmen? Bli sunt sint – og gjør noe med det…

Angsten er en del av livet. Del 1.

Ordet ”angst” kommer fra et latinsk ord som betyr noe i retning av ”tranghet”…

Angsten er en del av livet. Del 2.

Det er ikke noe mål å få bort enhver spenning mellom det vi er og våre idealer. Da slutter vi å vokse. Men vi trenger gjerne å justere noen urealistiske idealer og påtvungne bilder av hvordan vi skal være…

Depresjon. Del 1.

Vi kan alle oppleve at følelsene svinger og at vi fra tid til annen er litt ”deppa”. Det ville være galt å si at vi er ”deprimerte” hver gang vi befinner oss i en følelsesmessig bølgedal…

Depresjon. Del 2.

Vi kan ha mye til felles. Men en ting har vi i alle fall ikke til felles: Fortiden. Den er viktigere enn mange tror…

Stress.

Vi kan ha mye til felles. Men en ting har vi i alle fall ikke til felles: Fortiden. Den er viktigere enn mange tror…

Utbrenthet.

Det er bare en som er i brann, som blir utbrent… …

Psykopatenes makt.

I psykiatrien viser man til en gruppe av fem personlighetsforstyrrelser når man omtaler psykopati.  En psykopat kan være preget av å være…

Til mine kristne venner: Dere er blitt lurt!

Formaningen i Bibelen var aldri ment for dem som ikke tror på Jesus. Derimot er formaningen designet for dem som sier de tror……

Book a consultation today.

%d bloggere liker dette: