Psykopatenes makt

Fra boken ”Psykopatenes makt.  Hvordan du kan bli fri” , R. Mäkelä.  (Lunde Forlag).

Hvordan kjenner man psykopaten?

Man tok i bruk betegnelsen psykopati (gr psyche = ”pust”, ”liv”, ”sjel”, ”sinne”, ”mot” og gr pathein = ”å lide”) og skilte den ut for seg i medisinen ved begynnelsen av 1800-tallet.  Den handler om de psykiske og av og til fysiske lidelsene som psykopater forårsaker hos andre.  Selv lider de ikke av de lidelsene de påfører andre, men de lider ofte av følgene av sin oppførsel.

I psykiatrien viser man til en gruppe av fem personlighetsforstyrrelser når man omtaler psykopati.  En psykopat kan være preget av å være:

 1. Avhengig av andre.
 2. Passiv, men samtidig fiendtlig i sitt forhold til andre.
 3. Narsissistisk, dvs utpreget selvsentrert.
 4. Assosial – eller sosiopatisk, som man pleide å si før.
 5. Ustabil – gjerne det mest fremtredende trekk hos den psykopatiske.

Mer om hvordan psykopaten kan være…

 1. Psykopaten virker fysisk eller psykisk normal.
 2. Psykopaten kler seg pent, kanskje oppsiktsvekkende fint.
 3. Psykopaten er utadvendt, målbevisst og effektiv.
 4. Psykopatens oppfatning om virkeligheten er normal og uforstyrret.
 5. Psykopaten er intelligent, snarere over det normale nivået enn under.
 6. Psykopaten er mangesidig begavet og veldig sterk.
 7. Psykopaten er kontaktsøkende, flink til å få kontakt og vennlig.
 8. Psykopaten er flink til å opptre og en verbal begavelse.
 9. Psykopaten virker som en steinhard leder.
 10. Psykopaten har høye tanker om seg selv.
 11. Psykopaten opptrer seg som en autoritet og er autoritær.
 12. Psykopaten bøyer seg ikke under autoriteten fra noen levende og nærværende.
 13. Psykopaten har sine idoler og autoriteter som han kan identifisere seg med, til og med sterke.  Autoritetene han har valgt, binder han likevel ikke, men han utnytter dem etter som det passer ham.
 14. Psykopaten vil ha oppmerksomhet.
 15. Psykopatens behov for annerkjennelse og ros er uendelig.
 16. Psykopaten klarer ikke å høre på når andre blir rost.
 17. Psykopaten bøyer seg ikke under noe slags kritikk, hvem den enn skulle komme fra.
 18. Psykopaten godtar ingen leder eller sjef ovenfor seg.
 19. Når man diskuterer med psykopaten, føler man seg ikke i stand til å være uenig med ham.
 20. Psykopaten deler folk i to etter hvordan de forholder seg til ham.
 21. Psykopaten er likevel mistenksom mot alle.
 22. Som forkynner er psykopaten ikke en tjener for menneskene.
 23. Som forkynner og i administrative møter og rapporter framhever psykopaten seg selv.  Han betoner sine gjerninger, prestasjoner og gode egenskaper.
 24. Psykopaten er tiltrukket av andre narsissister – men bare av slike som ikke truer hans egen stilling.
 25. Psykopaten krever at andre skal stole på ham, og anklager dem for ikke å gjøre det.
 26. Psykopaten er misunnelig.
 27. Psykopaten konkurrerer stadig med dem som han tror kan være en trussel for ham.
 28. Psykopatens tenkning virker logisk, men hans begrunnelser holder ofte ikke når man gransker dem nærmere.
 29. Psykopaten fører stadig krig mot alle eller mot enkeltpersoner som ikke lystrer ham.
 30. Psykopaten anklager andre for å ha sagt, tenkt og gjort ting de verken har sagt, tenkt eller gjort.
 31. Psykopaten bruker andre som midler til å nå sine egne mål uten at disse ofte merker det.
 32. Psykopaten kjenner verken skam, eller anger.
 33. I stedet forandrer psykopaten sine synspunkter, sin taktikk og sine allierte slik at de passer til hver enkelt situasjon.
 34. Seksuelt leter psykopaten etter det samme hos alle sine partnere, ikke etter stadig noe nytt hos en enkelt person, nemlig sin kone.
 35. Til kone velger psykopaten ikke en som er penere, flinkere eller rikere enn ham, og som dermed ikke utfordrer ham eller når hans nivå.
 36. For en psykopat er det lett å glemme sine løfter, utsagn eller sår han har påført andre.
 37. Psykopaten får andre til å føle seg skyldige for det de har gjort eller ikke har gjort mot ham.
 38. I virkeligheten tilgir psykopaten aldri en narsissistisk fornærmelse, hvis styrkegrad han selv måler.
 39. Man kan ikke stole på psykopatens dømmekraft.
 40. Psykopatens selvportrett kan tegnes gjennom de anklager og den ros og begeistring han retter mot andre.
 41. Svakheter hos sine motstandere avslører psykopaten nådeløst.
 42. Psykopaten målbærer offentlig uforskammete utsagn om andre og gjør dem flaue.
 43. Psykopaten dekker sine spor med grundighet.
 44. Psykopaten er ikke kunstnerisk, følsom, øm, myk, empatisk, elskende, sørgende – når en ser ham ”bak kulissene”.
 45. Psykopaten lever i nuet.
 46. Psykopaten kan være hissig, ubehersket og lunefull.
 47. I motgang er psykopaten villig til å søke ”hjelp” i alkohol og til og med i narkotika.
 48. I sitt uredde vanvidd kan en psykopatisk hærfører utslette sine tropper og en åndelig leder sin menighet, hvis hans selvfølelse blir krenket.
 49. En psykopat arbeider ofte som offiser, politiker, skuespiller, musiker, sanger, programleder, talkshow-speaker, predikant, profet, daglig leder, selvstendig næringsdrivende, formann eller regent.
 50. Det er mer sannsynlig at psykopaten er en mann enn en kvinne.  Forholdstallet er beregnet 5:1.
 51. Psykopatens oppførsel er rett ut sagt psykisk vold.
 52. Psykopaten verken søker eller godtar psykiatrisk hjelp.
 53. Psykopaten virker aldri egentlig deprimert og begår ikke selvmord.  Han har jo ingen grunn til det.  Når det passer ham, kan han likevel true andre med selvmord.  Så påfører ham dem skyldfølelse og prøver å få dem under sin makt.

Hvordan er en psykopatisk personlighet?

 1. Psykopatens personlighet er uforutsigbar og uberegnelig.
 2. Psykopaten mangler kontakt med seg selv.
 3. I virkeligheten er psykopaten en motsetning til den oppførsel han viser.
 4. Psykopatens svakhet får uttrykk særlig i hans avhengighet av andre.
 5. Psykopaten er i sin psyke et stort barn; han kan ikke atskille seg selv fra sine omgivelser.
 6. Akkurat som barn er også en psykopat fullstendig selvsentrert.
 7. Derfor er ikke psykopaten i stand til å danne stabile, likestilte forhold til andre mennesker.
 8. Psykopatens grunnleggende forsvarsmekanisme er projeksjon:  Han overfører til andre sin egen angst, som han verken erkjenner eller innrømmer hos seg selv.
 9. Den andre grunnleggende forsvarsmekanismen hos en psykopat, er fornektelse.
 10. Den tredje forsvarsmekanismen er å løse opp problemene i ens oppførsel og rette dem utad mot andre (acting out).
 11. Psykopaten er alloplastisk:  Han tvinger andre til å tilpasse seg ham.  En nevrotiker, derimot, er autoplastisk:  Han gjør sitt beste for å tilpasse seg andre for ikke å fornærme dem.  For en psykopat er andre mennesker bare et redskap.
 12. Den fjerde typiske forsvarsmekanismen hos psykopaten, er splittingen (todelingen; de onde og de gode).
 13. Psykopaten er ikke bevisst på, men kan ane at noen kan se gjennom ham og avsløre ham.
 14. En narsissistisk personlighetsforstyrrelse blir verre med alderen.
 15. Det er umulig å diagnostisere en psykopat ved å se ham inn i øynene og høre på ham.  Man kan bare diagnostisere ham gjennom hans nærmeste, av de situasjonene han med sin hensynsløse oppførsel har skapt.
 16. Den vanlige erfaringen er at en psykopat ikke forandrer seg.
 17. Psykopatien karakteriseres sterkt i Jesu beskrivelse av hyklere og skinnhellige.

Hvordan skal man forholde seg til en psykopat?

 1. Kamp lønner seg hvis en har nok ressurser, ellers er det lurest å flykte.  Det kan føles feigt, uansvarlig og som et tegn på frykt.  Men her dreier det seg ikke om noen annen seier enn å overleve.  Psykopatens ofre har ingen plikt til å bli plaget!
 2. Kjenn psykopaten igjen.
 3. Finn ut mer om psykopati.
 4. Diskuter med en gang med en utenforstående ekspert eller en annen fornuftig person.  Du trenger mye støtte for å kunne holde ut i den angsten som en psykopat påfører deg.  Søk derfor sjelesorg eller terapi.
 5. Finn ut om det finnes andre ofre i nærheten av den du mistenker å være psykopat.
 6. Ransak deg selv.  Er det lett å smigre deg?  Et menneske som er mottakelig for smiger og lengter etter anerkjennelse, er lett fangst for en psykopat.
 7. Har du behov for å beundre en narsissist?
 8. Har du behov for å underkaste det?
 9. Tolk Bibelen riktig.
 10. Ikke krypt, underkast deg ikke.
 11. Forbli ikke i den frykten psykopaten prøver å påføre deg, og la ham ikke vite at du er redd.
 12. Nekt å bli deprimert eller føle deg skyldig, selv om psykopaten anklager deg og prøver direkte eller indirekte å gjøre deg deprimert.  Føl deg ikke skyldig om du hater ham.
 13. Vis psykopaten ditt sinne.  Stå psykopaten imot alene og, hvis du kan, også offentlig.
 14. Vær hard mot psykopaten, hvis det er mulig.
 15. Stol ikke på psykopaten.  Tro ikke på psykopaten.  Vis ham ikke din svakhet – det vil gi ham våpen mot deg.
 16. Be ikke for psykopaten.  Det bare binder deg til de vanskelige følelsene han påfører deg.  Han trenger bønnen.  Be derfor utenforstående å be for ham.
 17. Skriv opp med en gang hva psykopaten sier eller gjør.
 18. I noen tilfeller og situasjoner er det lurest å tie.  En psykopat elsker krangel.  Som svar ligger tausheten midt mellom kamp og flukt.
 19. Diskuter ikke med psykopaten på tomannshånd, uten vitner.
 20. Si nei til forklaringsmøter, oppgjørssesjoner og oppklaringsdiskusjoner med psykopaten.  De nytter ikke.  I stedet blir du utslitt, det tar mye tid, og det binder deg mer og mer inn i knuten.
 21. Prøv ikke å tilfredsstille psykopatens begjær etter makt, anerkjennelse og ære.  For ham er ingenting nok.
 22. Prøv ikke å forandre psykopaten.
 23. Tro ikke at psykopaten kommer til å forandre seg.
 24. Nekt å ta imot psykopatens ”tilgivelse” for det onde som du ikke har gjort, men som han sier han vil tilgi deg.
 25. Hvis du ikke kan sette deg opp mot ham, så flykt.  Hvis det går han, så sørg for å ha ingenting å gjøre med ham, særlig hvis han er voldelig.
 26. Befri andre fra psykopaten, spar andre for ham, hvis du kan.
 27. Fortell dine erfaringer med en psykopat på arbeidsplassen til sjefen hans.
 28. Ansett ham ikke.
 29. Skal du si opp en psykopat, se til at alle de juridiske detaljer og formaliteter er blitt tatt hånd om.
 30. Inngå ikke et forhold eller ekteskap med psykopaten, samme hvor sjarmerende, høflig og deilig han eller hun synes å være, eller hvor smigrende han eller hun snakker til deg.
 31. Hvis ekteskapet ditt med ham eller henne gjør livet til et helvete for deg og barna dine, så flytt ut.
 32. Handle med en gang.  Ting blir ikke bedre med tiden, tvert imot.
 33. Gi ikke næring til ditt hat overfor psykopaten.  Prøv ikke å ta hevn mot ham.  Slik blir din innstilling til ham den motsatte av hans.
 34. Gi ikke uttrykk for beundring – verken privat eller offentlig – for en narsissist, slik at du ikke forsterker det sykelige i samfunnet.
%d bloggere liker dette: