Aktiv livshjelp

Kilde/ Idé: Breen, M. og Kallestad, W.: A Passionate life. NEX GEN.

Figurer som forteller

Hva ser du her?

De figurene jeg streker opp i denne artikkelen vil kunne hjelpe både deg som medvandrer og de du veileder til å være i livslang læring i livet. Fordi vi knytter prinsipper og praksiser til dem – likesom mengder av Mikke Mus-historier er knyttet til de 3 enkle sirklene ovenfor – så idet du står i veikrysset vil figurene fungere som kompass gjennom valgene du må ta.

Sirkelen

Sirkelen kan hjelpe oss å ”dekode” hverdagshendelser på en måte som gjør oss i stand til å bevege oss dypere i kjennskap til situasjonen vi står i, alternativene og hvilket som står best til det mennesket vi ønsker å være.

Sirkelen kan vise:

  • Hva det betyr å ha læring som livsstil.
  • Hvordan se hverdagshendelser som muligheter for læring.
  • Hvordan gå inn i læringsprosesser på bakgrunn av en positiv/ negativ hendelse.

Halvsirkelen

Halvsirkelen hjelper oss å gjenoppdage den gode livsrytmen at vi skal arbeide ut fra hvilen, mer enn å hvile etter arbeid. Ser du forskjellen i det?

Trekanten

Trekanten viser oss at det er tre dimensjoner i et balansert liv: Den åndelige. Den Sjelelige. Den Legemlige.

Firkanten

Firkanten illustrerer de faser enhver erfarer på veien til modenhet.

Firkanten gir enhver medvandrer innsikt i relasjonsledelse.

  1. Fase. Lærling: Høy Tillit. Lav Kompetanse. Leder: Høy Styring. Gir Eksempel.
  2. Fase. Lærling: Lav Tillit. Lav Kompetanse. Leder: Trener. Modellerer og Involverer.
  3. Fase. Lærling: Økende Tillit. Økende Kompetanse. Leder: Veileder. Diskuterer.    
  4. Fase. Lærling: Høy Tillit. Høy Kompetanse. Leder: Lav Styring. Får Eksempel.

I min egen vandring og medvandring, er Sirkelen den figuren jeg anvender oftest i mitt liv og virke – og da ofte nærmest ubevist, nær automatisert. Det er forsåvidt bra når prinsipper og praksiser blir så integrert i oss at det automatiseres. Men av og til er det nyttig å tegne opp terrenget igjen. Og gi oss selv en anledning til å se over det med fornyet blikk:

Ønsker du mer medhjelp fra meg? Ta kontakt for en uforpliktende prat om tematikk, tid og tilbud.

%d bloggere liker dette: