PinPointed

Father of four.

Holds a Master of Divinity. 

Certified DISC-coach. 

Works as Chief Strategy Officer (Motitech AS).

Provides mentorship and coaching on a wide range of topics.

Sharing knowledge, perspectives and lived experience from decades of leadership, personal and organisational development – through growth and crises – is saying: I Care! – Roald

Hvordan bygge et sunt økosystem for skalering?

Å bygge et økosystem er som å bygge et puslespill: Ulike biter settes sammen til et bedre bilde. I et sunt økosystem for skalering er det endel biter som skal passes sammen. La oss se på 3 av dem: Kommunikasjonen, strategiarbeidet og de vanlige dagene…

Året og Dagene

Rytme danner struktur og bidrar til å bygge kultur. Verdier og holdninger vi ønsker å fremme mellom oss, i teamet eller i selskapet, kan få gode eller mindre gode vekstvilkår alt etter hvilken struktur vi legger for det vi gjør sammen…

Rapporten og Rytmen

Et godt mål for et team eller selskap kan være at med godt arbeid på årshjulet så ser hverdagene ut som, ja: ​Hverdager​… Og at det er langt flere slike enn de dager der man må ta større kamper og gjennomleve betydelige endringer. Et par nyttige medhjelpere her, er Rapporten og Rytmen…

Snakk Sammen – Tross Trøbbel

Når vi er oppmerksom på at vi risikerer mye, meningene er mange og følelser går i massive strømdrag inne i oss, blir samtaler til viktige samtaler å tørre ta…

Hva er det vi vil med arbeidet?

Før du kan score, må du ha et mål…

Å pløye Visjonen ned i arbeidsmarka…

Mange Visjoner og Mål ender på ei hylle. De har betydning i en periode etter formuleringen, men glemmes så stille og rolig. Derfor er det nyttig å tenke over hvordan Visjoner og Mål holdes levende i organisasjonen…

Spilleregler for Samarbeid

Spilleregler er teamets regler, normer og verdier for hvordan samarbeidet skal fungere, og er dermed et slags sett trafikkregler for teamet….

Fruitful Feedback

How to give feedback that does not fire back…

Adaptability

Adaptability Skills allow you to be open to change without fear but with positive thinking and desire to learn…

Coaching

Coaching is Creating and Catalysing a Culture of Accountability…

Team Effectiveness

Focusing five team dynamics found to be important for team effectiveness can help Your team identify areas where you might want to improve and elicit ideas of how to do that…

How to Foster Psychological Safety in Your Team

Individuals on teams with higher psychological safety are less likely to leave, they’re more likely to harness the power of diverse ideas from their teammates, they bring in more revenue, and they’re rated as effective twice as often by executives…

Hva preger vår oppfatning av situasjoner?

Vi ser det samme, men ser slett ikke det samme. Hvorfor er det slik?…

Beslutningskultur

En beslutning om endring – av høy kvalitet – kjennetegnes av at de involverte føler seg forpliktet til å realisere den. Det kan skje om vi navigerer forbi seks skjær i sjøen….

Bra Spørsmål til Bedre Ledelse

Verdier. Forankring. Forventning. Rekruttering. Beholde og Utvikle… Hvordan jobber din organisasjon med slike ord i forhold til ordet «Ledere», egentlig? Her følger noen bra spørsmål til å knytte dem sammen…

Jesus som ledertrener

Modellen Jesus følger ligner på det vi i dag kan se i ulike lærlingemodeller. Læringen skjer, ikke avsondret fra det virkelige arbeidsfeltet, men midt i det….

Book a consultation today.

%d bloggere liker dette: