Bra spørsmål til bedre ledelse

Verdier og Forankring

 1. Hvilke verdier skal vår organisasjon bygge på, og hva skal kjennetegne oss som organisasjon og arbeidsgiver?
 2. Hvordan forankrer vi disse verdiene?
 3. Hvordan definerer vi god ledelse i vår organisasjon?

Forventning til ledere

 1. Hva skal kjennetegne våre ledere?
 2. Hvilke forventninger og krav stilles til ledere i vår organisasjon?
 3. Hvordan kommer vår definisjon av god ledelse til uttrykk i organisasjonen?
 4. Hva blir lederne målt på?
 5. Hvilke ferdigheter etterspørres hos lederne?
 6. Hvilke rollerepertoar spiller lederne våre på?

Rekruttere nye ledere

 1. Hvilke lederferdigheter og egenskaper bør vi legge vekt på når vi rekrutterer nye ledere?
 2. Hvordan kan vi bli mer bevisste på hvilke ledere vi trenger nå og i framtida?
 3. Hvilke typer kompetanser og erfaringer er relevant når vi skal rekruttere nye ledere?

Utvikle og Beholde ledere

 1. I hvilke arenaer står ledelse på dagsordenen?
 2. Hvordan utvikle de gode lederne – hvem gjør lederen god?
 3. Hvordan jobber vi for å styrke/utvikle ledere i vår organisasjon?
 4. Hvilke lederferdigheter er det nødvendig at våre ledere har for at vi skal lykkes i framtida?
 5. Hvordan utvikle en kultur og systemer der også ledere får tilbakemeldinger

Mer om Tilbakemeldinger. Enjoy!

%d bloggere liker dette: