Å pløye visjonen ned i arbeidsåkeren

Refleksjon er «plogen»

Mange visjoner og mål ender på ei hylle. De har betydning i en periode etter formuleringen, men glemmes så stille og rolig. Derfor er det nyttig å tenke over hvordan visjoner og mål holdes levende i organisasjonen.

Det er stor forskjell på å være leder for en større organisasjon og en liten arbeidsgruppe – og om man har ansatte eller frivillige som medarbeidere. Derfor vil det også være forskjell på hvilke redskaper man kan bruke for å ”pløye målsetningene ned i jordsmonnet” slik at de blir en integrert del av den måten man tenker og arbeider på.

Men, jeg tror at «plogen» i dette arbeider, er refleksjon.

Tips som kan brukes i alle organisasjoner

Legg til rette for en drøfting om Visjon og Målsettinger for organisasjonen. Til eksempel en gang hvert år. Målet er at Målsetningene, og Visjonen, får et ettersyn likesom bilen får periodisk kontroll.

Ta gjerne utgangspunkt i Visjon og Mål som er formulert for organisasjonen, og still spørsmålet: Hva betyr visjonen og mål-formuleringene for meg/ oss?

La Visjon og Målsetninger bli punkt på styremøtet eller på møter med ansatte og frivillige; knytt ulike tema, hendelser, sesonger – eller muligheter – til Visjon og Målsettinger når dere drøfter dem. Fordi: Skal Visjon og Målsetninger brukes til noe, må vi våge å være konkrete!

Tips som primært gjelder organisasjoner med ansatte medarbeidere

Skap refleksjon hos den enkelte medarbeider: ”Hva er sammenhengen mellom det du gjør og vår Visjon?”/ ”Jeg ser spor av våre Målsettinger i det du gjør. Hva tenker du selv om det?”

Følg opp Visjon og Målsetninger; de skaper ikke i seg selv en forandring. Spør etter hvorvidt man i organisasjonen kan se tegn på etterlevelse av Målsetningene; har vi tilrettelagt våre strategier og vår organisasjon slik at dette legger til rette for å leve ut målformuleringene våre? Og spør etter hvorvidt man i organisasjonen kan se tegn på måloppfyllelse; har vi oppnådd de resultat vi håpet på?

Vær i en stadig dialog om Visjoner i hele organisasjonen. Det betyr at ledelsen må sette rammen for at der, med mellomrom, skapes en ”bølge” eller bevegelse utenfra arbeidsgruppa og inn – der vurderinger av feedbacks og oppfølgingsopplysninger gjøres til gjenstand for læring og fornyet overveielse av konkrete (!!!) handlinger neste dag/ uke/ kvartal/ år.

— //—

Kilde (og mer lesestoff for deg som vil gjøre dypdykket): «At lede mennesker. Om kristent lederskap.» (Nymann og Madsen, 2003).

%d bloggere liker dette: