Året og Dagene

Selskaper som søker sunnhet under skalering, kan med fordel legge en struktur som bygger opp om den kultur man ønsker å fremme i organisasjonen. Selv er jeg tilhenger av​ “Empowerment” ​og foretrekker derfor ​“A Culture of Accountability”​. Fordi jeg mener ​ansvar adler​ mennesker; at hver ansatt og hvert team skal få aksle et betydelig ​eierskap​ til sitt eget arbeidsfelt, særlig under operasjonalisering av overordnede strategier.

Strukturen, eksempelvis linjeansvaret for kommunikasjon, er aldri bedre enn anvendelsen av den. ​Kultur følger av hva vi gjør – og gjør igjen.

Selskaper vil vinne effekt av strukturen om man i selskapet utviser respekt for hverandres mandater og særlige oppgaver og kompetanser. Eksempelvis at man er konsekvent på at den avdeling som eier budsjettet også er den som gjør nye prioriteringer eller kutt først, enten det gjelder endret strategi eller rammebevilgning fra ledelse/styret.

Bare ved å opptre konsekvent med slike regler/rutiner vil man erfare kjerneverdienes rolle og kraft; ​at hvis de blir oppdaget og brukt effektivt, styrer disse verdiene alle relasjoner, beslutninger og systemer i selskapet​. Kort sagt: Strukturen katalyserer den kulturen man ønsker å fremme i alle ledd i selskapet.

Året

Det er både naturlig og nødvendig at man tegner ut et bilde av et år i et “Årshjul”. Det viser rytmen for større samarbeider og prosesser. Eksempelvis Overordna Strategi- og budsjettarbeid​. Kanskje mer enn noen annen større prosess, er dette den gyldne anledningen, hvert år, til å utøve selskapets verdier, og å erfare verdien av dem. Gjør selskapet denne prosessen på en god måte, vil alle endringer man måtte ta det neste budsjettåret, være enklere å forstå og iverksette sammen med staben. Fordi: ​Var man sammen om å legge premissgrunnlaget så vil man også lettere forstå når endringer må til​.

Halvåret

Det er smart å ta en helsesjekk regelmessig. For selskaper kan det bety en halvårlig “helsesjekk”. Sett for eksempel av 1⁄2 – 1 arbeidsdag og ​sikre godt underlagsmateriale fra ansvarlige på de ulike felt​ av virksomheten som skal til sjekk. Bruk godt nok med tid – og husk å feire bra ting!

Kvartalen

Kvartals​møter​ for ledelsen og Team-ledere er også et viktig styringsverktøy, og må forberedes godt! Mellom-lederne spiller nøkkelrollen for at selskapets spillestil og strategiske initiativer skal nå utover til den enkelte ansatte på en god måte – og at viktige innspill fanges opp i fart og får sin rette plass og prioritet underveis.

Hverdager

Hovedmålet må være at med godt arbeid på Året, Halvåret og Kvartalen… så ser selskapets Hverdager ut som, ja nettopp: ​Hverdager​ – Og at det er langt flere slike enn de dager og faser der man må ta større kamper og gjennomleve betydelige endringer.

Litt hverdagslig hjelp kan være å:

 • Sette en håndfull prioriteringer (jo færre jo bedre) innen horisonten der man har god oversikt. Altså, det som ligger bak dagens horisont kan man vente med til man kommer lenger fram og faktisk ser mer av det landskapet.
 • Sikre gode prognoser for navigering.
  • Bruk data som bidrar til kunnskapsbaserte avgjørelser.
  • Reduser behovet for antakelser til et minimum.
 • Etablere en effektiv rytme for rapportering for å holde alle tilstrekkelig informert. To tips her:
  • Ukesmail med info fra ledelsen gir alle samme info i samtid.
  • Regelmessige (gjerne digitale; Zoom, Team o.l) treff gir anledning til å stille spørsmål i plenum eller gjøre felles samråd – samtidig som det styrker lagfølelsen.
 • Sparre med Tillitsvalgte og Verneombud på aktuelle case.

Mer om Rapporten og Rytmen . Enjoy!

%d bloggere liker dette: