Spilleregler for Samarbeid

Spilleregler er teamets regler, normer og verdier for hvordan samarbeidet skal fungere, og er dermed et slags sett trafikkregler – en forpliktende avtale – for samarbeidet i teamet.

Spørsmål til avklaring av Spilleregler

 • Hvordan holdes Teammøter.
  • Tidspunkt og -ramme
  • Frekvens
  • Sted
  • Hygge eller alvor hele tiden
  • Innkallelse
  • Saksdokument/ vedlegg
 • Hvordan snakker man til hverandre.
 • Kritikk – hvordan gis og mottas den.
 • Hvor mye involverer man hverandre i personlige ting.
 • Hvordan meldes behov og gis hjelp til forskjellige problem. Plikt eller ikke plikt til å hjelpe hverandre med oppgaver.
 • Hva er lojalitet.
 • Hvordan håndteres (u)enighet om små og store ting. Hvordan håndteres konflikter – her og nå eller senere.
 • Hva skjer viss et medlem av teamet ikke lever opp til spillereglene.
 • Hvordan introduseres nye team-medlemmer for spillereglene.
 • Kan man uttale seg på hverandres vegne.
 • Hvordan sikrer man en god planlegging av arbeidet.
 • Hvordan synliggjøres tidspresisjon; at vi har respekt for hverandres tid.

Spilleregler – Et eksempel

a)   Vi vil vise respekt for hverandres arbeid ved at…

 • Vi vil tale til hverandre på en ordentlig måte.
 • Vi vil støtte opp om hverandre.
 • Vi vil lære av hverandre og dele vår kunnskap.

b)   Vi vil være gode lyttere ved at…

 • Vi vil lytte oppmerksom til hverandre.
 • Vi vil forsøke å formulere oss kort og presist.
 • Vi vil si ifra når noen blir for upresise.

c)    Vi vil hjelpe hverandre ved at…

 • Vi vil være åpne og ærlige om hvordan det går med våre oppgaver.
 • Det er tillat å spørre om hjelp – og tilby hjelp.
 • Man melder ifra om hvor mye arbeid man selv har – og om man evt. kan hjelpe andre.

d)   Det er fortrolighet i teamet…

 • Og er vi i tvil om taushetsgraden, så spør vi.
 • Og direkte og åpen tale i gruppen underbygger fortroligheten.
 • Og vi vil ikke baktale hverandre.

Det er lovlig midt i et møte/ en aktivitet eller i en samtale å si: ”Nå overholder du ikke spillereglene.”

Legg merke til at spilleregler IKKE handler om det praktiske arbeidet, men om det å være sammen!

Spilleregler blir gjerne en ventil for frustrasjon omkring samarbeidet, fordi man i en felles fastlagt ramme får mulighet for å sette ord på hva som er viktig for en, for at man kan trives i samspillet med de andre. OG DETTE ER BARE OG ALLTID POSITIVT!

Oppfølging på og evaluering av Spilleregler

Formulerte spilleregler er ikke i seg selv nok til å sikre at samarbeidet fungerer.

Ta en ”termometertest” 1-2 ganger årlig.

Termometertest av Samarbeid – Et eksempel

I vårt team er vi gode til å hjelpe hverandre. Vi diskuterer mye og løser ofte problemer i fellesskap.

Ja, sant 1 2 3 4 5 Nei, feil

I vårt team fordeler vi arbeidet noenlunde likt. Vi forsøker å utnytte hverandres styrke.

Ja, sant. 1. 2. 3. 4. 5. Nei, feil

Viktige beslutninger som betyr mye for hele teamet, treffes i fellesskap, ikke bare av lederen.

Ja, sant. 1. 2. 3. 4. 5. Nei, feil

Vi arbeider etter målsetningene og våres målsetninger er kjent for alle i teamet.

Ja, sant. 1. 2. 3. 4. 5. Nei, feil

SUM TOTALT:

(Jo lavere temperatur – jo bedre. Jo høyere temperatur – jo dårligere.)

— //—

Kilde (og mer lesestoff for deg som vil gjøre dypdykket): «At lede mennesker. Om kristent lederskap.» (Nymann og Madsen, 2003).

%d bloggere liker dette: