Hva er det vi vil med arbeidet?

Tenk på et styremøte eller et planleggingsmøte i en arbeidsgruppe som du har vært med på. Er det de praktiske tingene som styrer hva styret styrer med? Mangler arbeidsgruppa noen overordnede peilemerker for arbeidet den er satt til å drifte?

Hva er det vi vil med arbeidet, egentlig?

Sett retning på arbeidet

Det er mange gode grunner til å formulere en retning for arbeidet sitt. Her har du en: Før du kan score, må du ha et mål!

Når vi vet hvor banen er, og hvor målet er plassert, kan vi velge den oppstilling og spillestil som passer til den aktuelle kampen. Med andre ord: Vi må kjenne målet med det arbeidet for å kunne sette sammen en arbeidsgruppe og velge arbeidsmetode og strategi for å føre planene ut i livet.

”Hvis du ikke skal noe bestemt sted, er det nett det samme hvilken vei du går!”

Hvis man som leder ikke er seg bevisst hva man vil med arbeidet, så er det fullstendig likegyldig hvilke veivalg man tar. Den ene veien kan være like god som den andre. MEN hvis lederen vil noe bestemt med arbeidet, så utgjør det en forskjell hvilken vei han velger.

Det gjelder å ha fokus på riktig sted. Det gjelder både målet man setter for sitt eget liv og for det arbeidet hvor man står som leder. Likevel mangler ofte denne klare linjen. Enten det gjelder livet vårt eller arbeidet vårt. Jeg tenker vi vinner mye på å bli mer presise. La oss sjekke ut… med «arbeid» som arbeidsramme:

Organisasjonens «misjon» og «visjon»

Ordet ”misjon” betyr i denne sammenheng noe i retning av ”eksistensberettigelse”. På engelsk snakker man om «the Mission» eller «The Why». Den gjelder formuleringen av hvorfor vi er til, egentlig, som organisasjon, arbeidsgruppe osv. Det bør ikke være noen tvil om ens eksistensberettigelse; den dype motivasjonen, ja selve motoren for det vi skal drive fram sammen!

De organisasjoner og virksomheter som har suksess og overlever skriftende samfunnsforhold, er de som har en klart formulert misjon – og en klar visjon.

Forskjellen på misjon og visjon:

  • Misjon = Hvorfor er vi til? Hva er vår eksistensberettigelse?
  • Visjon = Hvor er vi på vei?

Visjonen svare på spørsmålet: Hva skal vi skape sammen? Den gjelder de overordnede og langsiktige peilemerkene som man styrer mot. Det er faktisk lurt å ikke gjøre Visjonen altfor konkret og handlingsrelatert. Det formulerer man senere, i Målformuleringer.

Det er sagt at opptil 80% av ens daglige arbeidstid går med til ting som er forstyrrelser i forhold til å komme i retning av Visjonen. Derfor er det viktig å holde den levende, for den gir retning, likesom et fyrtårn, midt i alle forstyrrelsene; det sender lyssignaler ut, igjen og igjen, og er med på å hjelpe en til å holde kurs mot det langsiktige peilemerket.

For at en visjon skal ha bruksverdi i det praktiske, må det skapes eierskap til den. Det betyr at visjonen skal formuleres gjennom dialog med de personer som den berører. Man må snakke seg inn til kjernen av det man bygger, hvor man blir klar over hvorfor man bygger og hva man håper å se i framtida.

Det er viktig med eierskap til både misjonen og visjonen. For ekte forpliktelse kan man kunne velge fritt. Ikke befales til.

Målsettinger for organisasjonen

Det tredje nivået man arbeider med (utover misjon og visjon), er målsettinger for organisasjonen/arbeidslaget. I motsetning til visjonen er målsetningene konkret – og retter seg mot umiddelbare aktiviteter i arbeidet vårt. Det kan være en god idé å lage en prioritering av sine målsetninger, slik at man ikke har 59 ting man gjerne vil gjøre på én gang…

For ofte er målsetningene formulert for generelt med formuleringer som ikke gir noe reelt valg av vei eller aktivitet framfor en annen. Dette er vanskelig å unngå, derfor kan det være behov for igjen å konkretisere sine målsetninger. Til eksempel kan man, for hver målsetting, konkretisere på denne måten:

  • Det betyr at…
  • Vi vil gjøre det ved å…
  • Vi vil se tegn på at…
  • Innen…

En konkretisering av en for bred målsetning, setter konkret handling sammen med målet og sikrer at man får fulgt opp hvorvidt det skjer noe. Ved å være så konkret at man formulerer såkalte ”Vi vil se tegn på at…”-setninger, for man forholdt seg spesifikt til hva man egentlig mener med målsetningen. Og man blir i stand til å fokusere på hva som skal gjøres.

Visjon og mål kan formuleres på mange forskjellige måter. I valg av metode er det to forhold som bør veies opp mot hverandre:

  • Tidsforbruk.
  • Mulighet for medeierskap.

Lederen som visjonsbærer

I mange organisasjoner er det formulert flotte visjoner som kun fungerer til ”festtalen”. De er trykt i flotte foldere, men er aldri blitt en del av organisasjonens liv og tenkemåte.

En av lederens viktigste oppgaver er å være visjonsbærer og bidra til å holde visjonen levende i organisasjonen:

  1. At Visjonen faktisk får fungere som «fyrtårnet» vi peiler retningen etter.
  2. At vi som medarbeidere får konkret hjelp til å koble oss til både Visjon og Misjon, sammen.

Det er trist å se ledere som ikke er visjonsbærende; som bare driver rundt i egen drift. Det gir organisasjoner som bølger hit og dit, uten å bevege seg tydelig i en bestemt retninger – fordi lederen gjør ikke det.

Det er viktig at visjonen som lederen skal bære, kan bære også på tunge dager. Det betyr at den må ha dybde, og ikke bare fine formuleringer. Det betyr konkret at visjonen må være forankret i vår felles Misjon og selvsagt også hos Styre og evt Investorer/Eiere. Det gjør visjonen robust, at den kan bære og holde gjennom flere år.

En forankret Visjon har den fordel at den kan formidles med trygghet og tydelighet.

— //—

Kilde (og mer lesestoff for deg som vil gjøre dypdykket): «At lede mennesker. Om kristent lederskap.» (Nymann og Madsen, 2003).

%d bloggere liker dette: