Advisory

Experienced in leadership, personal and organisational development.

Holds a Master of Divinity from NLA University College (Norway).

Certified DISC-coach

Serves as Business Mentor for Handelshøyskolen BI (Norway), and as Coach in CABHI Coach Community (Canada).

Hvordan kan vi samarbeide mer effektivt?

Basert på forutsetningen om at organisasjoner utvikles gjennom mennesker, er det en god investering å kartlegge egne styrker, potensiale og begrensninger. Felles mål for oss, som medarbeidere, må være å bli kjent med disse egenskapene like godt som hvilke alternativer og ressurser som er tilgjengelig i situasjonen; evaluere dem riktig, utvikle dem og bruke dem for å løse felles oppgaver smartere.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om tematikk, tid og tilbud. Her er noen mulige:

Strategisk Tenkning og Operasjonalisering

Som Chief Strategy Officer, Coach, Business Mentor – og leder gjennom mange år i ulike settinger og sammenhenger – så bidrar jeg med kunnskap, perspektiver og levd erfaring innen en rekke temaer omkring strategisk tenkning og operasjonalisering av visjoner, vedtak og verdisett.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om tematikk, tid og tilbud. Her er noen mulige:

  • Pioneering & StartUps
  • Business Model
  • LEAN Canvas
  • Value Proposition
  • Marked Readiness
  • Playing To Win Strategy
  • The North Star Strategy
  • Impact Management
  • Project Management
  • Scaling

Book a consultation today.

%d bloggere liker dette: