10 Tips til Trøkk i Teamet

© Roald Kvam 2021

Team med trøkk i oppnår mer enn noen noensinne kan jobbe fram alene. Vi stoler hver dag på team til å løse komplekse problemer for oss. Enten det er i næringslivet eller i det offentlige, helse eller idrett, ser vi mennesker som jobber i team rundt oss.

Å være en god lagspiller er avgjørende for å fremme trøkken i teamet og kanhende også din egen karriere. Men hva er egenskapene til en god lagspiller? Hvordan bygger du det omdømme? Det fine er at når det gjelder å være en lagspiller, kan du lære og øve opp ferdigheter du trenger.

Jeg er Roald Kvam. Som leder, coach og strategisk tenker bruker jeg mye tid på å støtte, rådgi, delta på team og utvikle team. Det er lett å se hvem som er de viktigste og verdifulle teammedlemmene. Jo, jeg vet det høres brutalt u-norsk ut. Men disse har et bestemt sett med egenskaper som gjør dem uvurderlige. Denne artikkelen vil gi en oversikt over spillestilen du kan begynne å øve på for å gjøre deg selv til en av lagets mest verdifulle spillere.

Oversikt

1. Prioriter teamets mål og bygge tillit

2. Vær pålitelig

3. Vær positiv

4. Praktiser respekt

5. Vær proaktiv i prosjekter

6. Ta samarbeidets vei

7. Spill som en proff

8. Se strategisk langt nok

9. Kjenn deg selv & Forstå andre

10. Vis verdi i hverdagslige valg

1. Prioriter teamets mål og bygge tillit

Du har sikkert hørt klisjéen, «there is no I in Team»? Vel, betyr det at du ikke kan ivareta dine individuelle behov og preferanser hvis du vil være en god lagspiller? Selvfølgelig ikke. Det betyr bare at du tilpasser Deg med stor D til laget ditt og prioriterer teamets behov og mål fremfor dine egne individuelle behov og mål. 

Når du jobber på et lag, er det lett å tenke at dine preferanser må sette seg i baksetet. Virkeligheten er at det sannsynligvis vil være faser der dine personlige behov ikke stemmer godt med behovene til teamet. Dette kan handle om små detaljer, som når eller hvor teamet møtes, eller større problemer som tilnærmingen teamet ditt tar til et prosjekt.

Når du setter laget foran Deg selv, bygger du tillit i teamet ditt. Laget er oftere villig til å ta imot Deg, også med stor D, hvis du har prioritert Laget tidligere.

Det kan være situasjoner hvor du individuelt vil kunne dra fordeler av teamets arbeid. For å fremme tillit og åpen kommunikasjon er det en god idé å være åpen om slikt på forhånd. Å bygge tillit i teamet tar tid og konsekvent innsats, men det kan brytes ned på kort tid. Viss teamet i ettertid ser at du vant noe for Deg selv, med stor D, av jobben dere gjorde sammen som lag… og du visste det kunne skje… vel, da er du brått bittelitt ute å kjøre reint omdømmemessig i gruppa.

Ved å prioritere det som er til beste for laget, gir du ikke bare et godt eksempel for resten av gjengen din, du signaliserer også din forpliktelse til et større gode, snarere enn et personlig. Denne tillitsskapende oppførselen vil få teamet ditt til å fungere optimalt, og du skiller deg ut som en ekte lagspiller.

2. Vær pålitelig

Hvis du måtte velge mellom en medspiller som var helt fantastisk og inkonsekvent eller en som var OK+ og pålitelig, hvilken ville du valgt?

Når det gjelder lagarbeid, er det ingen tvil. Å være konsekvent, pålitelighet, er viktig!

Å vite at du kan stole på en medspiller er avgjørende for å etablere og opprettholde tillit i et team. Framdriften i et lags innsats kan lett bli sporet av når en person ikke gjør sitt. For å demonstrere at du er en pålitelig spiller, bør du holde dine forpliktelser, levere resultater og konsekvent kommunisere viktige statusoppdateringer.

La oss begynne med å holde dine forpliktelser. Ditt ord skal være deg! Med det mener jeg at bryter du løfta dine, bryter du biter av deg selv. Tro meg, det vil du ikke! Så når du kan, må du sørge for at du konsekvent gjør de tingene du sier du skal gjøre – også når du ikke tror at folk tar hensyn til det eller følger så nøye med om du “kutter litt i svingene”. Du vil bli overrasket over hva folk legger merke til, men ikke kommenterer… Hvis du gir løfter som du ikke holder, får du raskt rykte for å være en lagspiller som ikke er til å stole på. Så hvis du sier du skal delta på ukentlige møter kl. 07.00, må du sørge for at du er klar kl. 07.00. Hver uke!

Apropos løfter, sørg for at du kan levere resultater på den delen av teamets arbeid du er ansvarlig for. Se til at det blir satt et realistisk mål (heller for lavt enn for høyt), og sørg for at du kan levere på det. Hvis du i tillegg kan gjøre mer, vil medspillerne dine bli glade. På den annen side, hvis du i utgangspunktet forplikter deg til et for høyt mål og kommer til kort, vil du skuffe laget.

Selvfølgelig skjer livet. Du kan ikke forvente å delta 100% i alt, for alt, med alt du er forpliktet til, og derfor er det viktig å kommunisere ærlige statusoppdateringer. Hvis noe dukker opp, samme hva, som kan hindre deg fra å innfri på en avtale eller levere de forventede resultatene, da skal du gi beskjed til laget så snart som mulig.

Jo tidligere og tydeligere varsel du kan gi, jo triveligere. Dette gir tid for alle til å justere sine forventninger eller arbeidsmengde om det blir nødvendig. Når du ikke kommuniserer, må vi andre fantasere – og da antar vi ofte det verste. Selv om du regelmessig er en bra lagspiller, husker laget bedre de situasjonene da du ikke spilte dem gode med klare meldinger tidsnok. Derfor er det avgjørende å holde teamet ditt informert om du ikke kan holde forpliktelsene dine eller levere det forventede resultatet.

Folk er faktisk ofte mer rause på tilgivelse om du ikke kommuniserer gode nyheter enn om du underrapporterer dårlige. For eksempel, hvis du er 20% under forventet kostnadsramme så vil det ikke irritere noen særlig mye om du ikke nevner det ved første anledning. Derimot, hvis du vet at du kommer til å være 20% over avtalte ramme, er dette informasjon du MÅ dele med alle med så snart du kan.

Du kan bli fristet til å holde dårlige nyheter for deg selv, med håp om at du kan løse problemet før noen merker at det var et problem… Jeg ville være forsiktig med dette fordi det er en risikabel tilnærming. Team med trøkk i trenger pålitelige lagspillere. Du vil bygge ditt omdømme som en spiller med trøkk i hvis du oppfyller forpliktelsene dine, levere resultater og holder laget orientert når ting endrer seg ved å varsle, tydelig og tidlig, viktige statusoppdateringer – slikt som har konsekvens for teamets totale prestasjon.

3. Vær positiv

Det er sagt: «En dårlig holdning er som et flatt dekk. Du kan ikke komme veldig langt før du endrer det.” Dette gjelder både din personlige og team-relaterte innsats.

Når det gjelder medspillerne og teamets arbeid, er det viktig å ha en positivt holdning. For å demonstrere at du er en positiv lagspiller, kan du fremheve styrkene til medspillerne dine, avstå fra å sladre og unngå å snakke negativt om lagets prosjekter.

La oss starte med det første området. Fremhev styrken til lagkameratene dine når de bidrar til å nå lagets mål. Når du snakker vel om innsatsen og styrken deres, får du lagkameratene til å føle seg verdsatt. Du kan gjøre dette når du snakker om dem til andre, og du kan også komplimentere dem direkte. Ved å si fine ting om lagkameratene, slår du også an en positiv tone i teamet ditt som helhet.

Når du ikke har noe positivt å si om en medspiller, vær stille. Så fristende det enn kan være, prøv å avstå fra sladder. Dette inkluderer å lytte til, diskutere eller spre detaljer du har hørt, men ikke har bekreftet er sanne. Et problem med sladder, spesielt “kontor-sladder”, er at det kan spre seg så lett. Si at du delte noe med en person. Problemet er at en person sannsynligvis vil fortelle minst en annen person, litt annerledes enn hva du gjorde, og slik går det videre i rekken. Før du vet ordet av det, har den ene uttalelsen din vokst til et punkt der den er ukontrollerbar og mange mennesker har hørt en versjon av det du opprinnelig delte. Jeg sier en “versjon” fordi informasjon nesten aldri deles nøyaktig slik den ble hørt… Men du blir fremdeles kreditert som kilden! Vil du ta en slik omdømmerisiko, virkelig?

I tillegg til å være positiv overfor laget ditt og unngå sladder, er det også viktig å ha et positivt syn på arbeidet dere driver med. Det finnes en mengde litteratur om kraften i positiv psykologi. Det motsatte, en negativ holdning, kan være smittsom som COVID19 og lamme “handel og vandel” oss imellom brått og brutalt. 

Det positive er at du kan øve på det positive.

For det første, unngå å klage. Hvorvidt du liker prosjektet teamet ditt jobber med, endrer ikke det faktum at dere må jobbe sammen for å fullføre det. Det er mye lettere å jobbe med noen som velger å være positive til arbeidet.

En annen ting du kan gjøre er å trene deg selv til å se etter det positive i enhver situasjon. Det er mye mer sannsynlig at ditt syn på arbeidet vil være positivt hvis du leter etter det gode i det. Så velg fokus!

Negative holdninger reduserer lagets prestasjoner og moral. Positivitet kan være like smittsom til å forbedre resultatene for teamet. Husk at en lagspiller med trøkk i er støttende og har en positiv holdning til medspillerne og lagets arbeid generelt.

4. Praktiser respekt

Ifølge Dr. Maya Angelou vil folk glemme det du sier, og de vil glemme det du oppnår, men de vil aldri glemme hvordan du får dem til å føle.

Det skulle være selvsagt at når vi bygger sunne arbeidsforhold, bør vi vise hverandre respekt. Dessverre er det ofte ikke tilfelle. En god lagspiller er høflig for sine kolleger og praktiserer respekt for deres tid, grenser og ideer.

La oss begynne med respekt for tiden. Arbeid kan tidvis være en travel ting og tid er alltid vår mest verdifulle ressurs. Tid er ikke bare dyrt for lagarbeidet. Det er også dyrebart for hver og en på laget. Derfor er det ikke rart at folk raskt blir frustrerte når de føler at tiden deres kastes bort og ikke verdsettes av andre.

Hold arbeidsforholdene dine gode ved å vise deg som en som respekterer klokken til medspillerne dine, og erkjenne at hver av dem sannsynligvis vil ha forskjellige preferanser for tidsstyring. 

PS! Her kan kurs og coaching fra DREIESKIVA Roald Kvam om tidsstyring for ulike arbeidsstiler være en god investering for dine team. Se www.dreieskiva.com.

Hva betyr ordet “grense” for deg, egentlig? Bokstavelig talt er en grense en grense som ikke bør krysses uten at vi har fått tillatelse til det. Hvis en medspiller deler sin grense i en eller annen sak med deg, skal du utvise grense-respekt. Ved å bryte linjen vedkommende satte, sender du en klar melding om at du ikke respekterer denne personen. Det kan ødelegge tilliten totalt.

Du kommer ikke til å være enig med alle på laget ditt om alt, enten det er personlig, politikk eller religion, eller om en strategisk tilnærming du ønsker å ta. Det er usannsynlig at alle i teamet ditt vil se ting på samme måte. Og det er greit. Faktisk kan en sunn uenighet ofte tvinge lag til å vurdere flere perspektiver og utvikle bedre resultater. Det er imidlertid viktig å sørge for at du respekterer ideer, uansett om du er enig eller ikke.

Prøv å ikke forringe eller redusere synspunkter du er uenig i. Husk å skille personen fra ideene sine. Du kan da alltid ha et positivt forhold til mennesker du er uenig med, fordi du med dette aktivt forhindrer at en meningsforskjell kommer i veien for et ellers sunt arbeidsforhold.

Du bør forvente konflikt i laget ditt. Det er helt greit å være uenig som medspillere. Du vil bare ikke være ufordragelig eller gjøre det ubehagelig rundt deg. Lagspillere med trøkk i høflige også under konflikt. Ved å praktisere respekt overfor medspillerne dine, vil de huske hvordan du fikk dem til å føle seg – med en god følelse.

5. Vær proaktiv i prosjekter 

Gitt høyt tempo i virksomheten i dag, og at teamet ditt er fokusert på å håndtere det som kommer i deres vei, står dere i stadig fare for å sette dere fast i brannslukkingsarbeid i stedet for å forhindre branner. En lagspiller med trøkk i er proaktiv, forutseende og i forkant av situasjoner som kan oppstå. 

Så hvordan modellerer en proaktivitet? Hva er atferden som signaliserer denne kvaliteten?

En proaktiv lagspiller tenker strategisk om lagets rolle i organisasjonen som helhet ved å ta et skritt tilbake og bredde ut blikket. Du kan hjelpe lagene dine strategisk med å vurdere arbeidet du gjør og hvordan det passer inn i dette bredere bildet av organisasjonen. Dette kan kreve at du bruker litt tid på å lære om de andre funksjonsområdene i organisasjonen, særlig slike som direkte påvirkes av teamets arbeid: Hvordan påvirker teamets innsats andre mennesker i virksomheten? Hva med kundene dine? Partnerne? Brukerne? Å vite hvordan teamets arbeid passer inn i det store bildet vil hjelpe deg med å forutse behovene til organisasjonen din…

Å tenke fremover er en veldig viktig ressurs en effektiv lagspiller bringer til laget sitt. Når du tenker fremover, kan du ofte forutse potensielle utfordringer som teamet kan løse før de blir større problemer. Når du planlegger fremover, reduserer du arbeidsmengden for alle i teamet ditt. 

Til eksempel: Hvis du har tenkt gjennom 5 trinn i prosjektarbeidet, har du et perspektiv på det slike som forholder seg til 1 trinn om gangen ikke vil ha vurdert. Du kan da foreslå tiltak i trinn 2 som dere vinner på i trinn 4, eller å kombinere trinn 3 og 5 osv… Initiativer som kommer fra mellom- og lang sikt sparer tid her og nå, i det kortsiktige.

Selv når du tenker på teamets arbeid i den bredere konteksten av organisasjonen din, forutser behovene til interessentene dine og planlegger fremover, vil det ikke alltid gå som du forventer. Og lag kan raskt bli avsporet av tilbakeslag og/eller uventede endringer. Når det skjer, vil en smart lagspiller kalle laget tilbake på sporet ved å fokusere på målene eller de av resultatene som betyr mest. Det er lett å miste seg selv i detaljene i prosjekter. Og hvis du ikke er forsiktig, kan re-start fra utflukter til detaljer legge mye tid, kostnader og frustrasjoner til den totale prosjektreisen.

Team har ikke råd til å alltid være reaktive! Om du tenker proaktivt om teamets mål vil du bli en uvurderlig ressurs for gruppen. Du kan gjøre dette ved å ha det store bildet med i tankene, forutse aktuelle veisperringer eller sannsynlige utfordringer, planlegge fremover og gire teamets agenda når innsatsen sakker eller stopper opp.

6. Ta samarbeidets vei

Helen Keller sa: “Alene vi kan gjøre så lite, sammen kan vi gjøre så mye.” Dette enkle sitatet er essensen i hvorfor vi jobber i team.

Så klart det er lett å vise at du kan være en god lagspiller når ting går din vei. En god lagspiller er samarbeidende, selv når ting ikke går som han eller hun skulle ønske. Du kan demonstrere en samarbeidsånd ved å oppmuntre til deltakelse, være samarbeidsvillig og støtte teambeslutninger. For laget oppnår mer når alle deltar, også om du representerer mindretallet i siste beslutning som ble fattet.

En god lagspiller oppmuntrer til andres deltakelse og deltar også aktivt i teammøter og får arbeidet ferdig. Du vil åpent dele dine synspunkt, og være åpen for å høre ideene fra andre. I tillegg til å dele ideene dine, er det viktig å være samarbeidende. Det vil være tider når laget beveger seg i en retning du liker, og så vil det være tider når det ikke gjør det. Å være samarbeidsvillig betyr at du holder samme høye gir uavhengig av om du personlig liker retningen teamet valgte sammen, eller ikke.

Teamarbeid krever at du både gir og tar. Sørg for at du er villig til å ta samarbeidets vei og gjøre din aller beste innsats uansett hvilke avgjørelse teamet ditt tar. Om enn dere vinner sammen eller dere taper sammen – du kan alltid bidra til at dere jobber godt sammen. 

7. Spill som en proff

På arbeidsplassen respekterer, verdsetter og setter vi pris på profesjonalitet. Tenk litt på det… Medspillerne du liker best spiller som proffer på daglig basis.

Hva mener jeg med det?

Vel, profesjonalitet er knyttet til din personlige “merkevare” eller ditt profesjonelle omdømme. Det er inntrykket du gir for hvordan dine kolleger vil beskrive deg for andre. Din profesjonalitet kan for eksempel spores i om du er kompetent eller ikke, fullfører arbeidet ditt og hvordan du oppfører deg.

La oss starte med kompetanse. Hvilke ferdigheter eller erfaringer tar du med til laget? Din faglige og profesjonelle bakgrunn er grunnlaget for din kompetanse. Derfra vil din evne til å fullføre oppgavene og gjøre jobben godt prege bildet av hvordan medspillerne dine ser på deg. I tillegg til kvaliteten på arbeidet du produserer, kan du bygge din kompetanse ved å investere i din egen faglige utvikling.

I dagens raskt skiftende verden må du kontinuerlig utvikle ferdighetene dine. Sørg for at du får tips om relevant ny teknologi og aktuelle programmer/kurs. Og at du stadig skjerper dine relasjonelle ferdigheter. Et tips her er å koble deg på nyhetsbrev eller andre gode kanaler for personlig og profesjonell utvikling. En jevn investering i din egen læring vil sannsynligvis gi gevinster for ditt personlige omdømme.

Du kan også vise frem kompetansen din ved å sørge for at du er forberedt. Du har kanskje ikke alltid sjansen til å gå gjennom materialer eller agendaen før teammøter, men jo mer du kan, jo bedre. Å bruke litt ekstra tid på å sørge for at du er klar til å gå, vil hjelpe deg med å bidra i teammøter. Under disse møtene vil du være aktivt engasjert, si ifra og dele dine ideer og bekymringer. Dette betyr ikke at du skal snakke hele tiden, bare sørg for at du er oppmerksom i diskusjoner og bidrar til den samlede innsatsen. Vær oppmerksom på at din deltakelse og engasjement i møter forteller andre mye om din evne til å håndtere oppgavene dine likesåvel som å ta medansvar for lagets overordnede arbeidsmål.

Når vi snakker om arbeidet du har direkte ansvar for, må du fullføre det grundig og i tide, om ikke alltid tidlig. Dette gjelder tidsfrister og eventuelle leveranser du forplikter deg til å fullføre. Din personlige merkevare eller ditt profesjonelle rykte er knyttet til din evne til å få jobben gjort godt og i tide. Hvis du rutinemessig kommer for sent til møter eller mangler tidsfrister, vil du raskt bygge et rykte som en teamet ikke kan stole på.

Til slutt, når det gjelder hvordan du oppfører deg, er det noen ting du må huske på. Profesjonelle kolleger snakker og kler seg på måter som representerer teamet i et positivt lys. Din oppførsel kan bli oppfattet som et vindu inn til teamet ditt; at slik du er, slik er gjengen du har med deg. Oppfør deg selv på måter som vil gjøre teamet ditt stolt over å bli assosiert med deg. For eksempel kan det være bra å begrense bruken av støtende språk. Om du har et heller fargerikt språk når du blir ivrig på å vinne gjennomslag for dine forslag, så kan det være greit å væpne seg med at poenger er mest poengtert når de står uten adjektiver og adverb. Her gjelder virkelig Rema 1000: Det enkle er det beste.

8. Se strategisk langt nok

Sjansen er stor for at prosjektet teamet ditt jobber med ikke blir ditt siste… Resultatet teamet leverer er viktig, men prosessen for hvordan dere går frem for å få disse resultatene er også kritisk viktig med tanke på neste prosjekt dere skal gjøre sammen.

Gode lagspillere i nærmer seg ethvert teamarbeid med horisont fra mellom- og lang sikt. De fokuserer på hvordan teamet får arbeidet gjort, ikke bare hva som blir gjort. For teamet er dette viktig fordi det også påvirker det pågående arbeidet positivt: Vi vil jobbe godt sammen denne gangen fordi vi vil jobbe godt sammen neste gang også. For deg personlig blir dette at du ser strategisk langt nok, verdifullt for ditt profesjonelle omdømme i laget.

Hvordan demonstrerer du at du er strategisk fokusert på det store bildet i stedet for å sette deg fast i detaljer i lagets oppgaver? Vel, du viser at du kan balansere arbeidet ditt med arbeidsforholdene dine, lære av feil og demonstrere fleksibilitet.

La oss starte med det første, og balansere alt som kommer din vei kan være en kamp til tider. Det er lett å få tunnelsyn og fokusere så tett på å få utført arbeidet at du mister synet på det større bildet. I vårt jag etter å levere resultater på vårt eget delansvar kan vi neglisjere medspillerne våre.

Prøv å finne en god balanse mellom prosjektet du jobber med og forholdet ditt til menneskene i teamet ditt. Å opprettholde et sunt arbeidsforhold er viktig for å få jobben gjort fordi dere må stole på hverandre for å fullføre teamets oppgaver.

Fordi de erkjenner gjensidig avhengighet av å jobbe i team, prøver gode lagspillere i å unngå å gjøre feil. Men til tross for dine beste intensjoner, går ikke ting som vi planlegger hele tiden. Vi kommer til å gjøre feil. Vi kan lære mye om oss selv og hverandre basert på hvordan vi reagerer på tilbakeslag. Ikke gjør feil til en større sak enn de må være. Adresser dem, løs dem og gå videre.

Hvis du verdsetter menneskene mer enn resultatet, svarer du på andres feil med forståelse og et konkret bidrag til å få dem på gode spor igjen. Vi trenger alle litt raushet – og hjelp – når ting ikke går som planlagt.

Endring er uunngåelig og skjer ofte uventet. Dette er grunnen til at lagspillere forventer endring, også overraskelser – og er klare til å tilpasse seg etter behov. Prøv å demonstrere fleksibilitet sammen med laget ditt. Dere vet dere må få jobben gjort. En god medspiller er villig til å brette opp ermene og fullføre oppgavene, selv om det ikke er noe en liker å gjøre. Du kan kanskje komme unna en og annen utrivelig team-oppgave om du er kreativ med unnskyldningene dine, men en slik holdning fører vanligvis til mer skade på sikt, både for teamet og ditt eget profesjonelle omdømme.

Husk at menneskene i teamet ditt er kritisk viktige for å nå deres kollektive mål: Vi er hverandres lemmer, sa apostelen Paulus engang. Det er faktisk et godt bilde på samarbeid gjennom alle tider og uavhengig av personlig tro og livssyn: Hånda får faktisk ikke gjort mye nyttig om ikke albueleddet stiller opp…

9. Kjenn deg selv & Forstå andre

Å forstå seg selv er grunnleggende for å forstå andre og jobbe godt i et team. 

Sunn selvbevissthet kan være vanskelig, så sørg for at du setter noen få, klare parametre for å hjelpe deg med å vurdere bidragene dine som en lagspiller. For å starte kan du gjennomføre en SWOT-analyse av deg selv som en lagspiller. SWOT står for Strength, Weakness, Opportunity, Threats. Altså: Styrker, Svakheter, Muligheter og Trusler. 

PS! Her kan DISC-test fra DREIESKIVA Roald Kvam gi hjelp for videre utvikling av din relasjonelle kapasitet, personlig og profesjonelt. Se www.dreieskiva.com.

Begynn med styrker, hva er ferdighetene, kompetansen og erfaringene du tar med til laget? Denne analysen er for din egen vekst og utvikling, så vær ærlig! Du ble plassert på dette laget av en grunn. Du har noe viktig å bidra til den samlede innsatsen, og det hjelper å kjenne dine styrker så konkret at du kan verbalisere dem.

Når du har listet opp dine sterke sider, bør du vurdere svakhetene dine. Hva er egenskapene eller vanene som ikke hjelper teamet ditt med å nå sitt oppdrag? Vi har alle svakheter, så det er ingen skam å tenke gjennom dine egne.

En artikkel i Harvard Business Review fant at ledere vanligvis er klar over sine styrker, men ikke like klar over sine svakheter. Vi har alle blindsoner i sjela sånn sett. Søk derfor tilbakemeldinger fra laget ditt på hva dine svakheter kan være. Dine svakheter kan og bør være knyttet til noen av mulighetene du identifiserer også. Vi skal jo ikke kartlegge dem for å digge dem, men dempe dem.

Tenk på dine personlige muligheter for forbedring. Hva trenger du å lære? Eller hvilke ferdigheter kan du utvikle for å være en sterkere bidragsyter til teamet ditt?

Til slutt, hvilke trusler eksisterer for deg som lagkamerat? Når jeg bruker en SWOT-analyse for en spiller på et lag, tenker jeg på trusler som alt som kan hindre vedkommende i å prestere på et optimalt nivå. Et eksempel kan være å ikke ha så mye tid til å jobbe med en teamoppgave som han/hun trenger utfra sin foretrukne arbeidsstil og strategi for styring av tid vs oppgave.

Hvis du har vært kritisk til å gjennomføre en individuell SWOT-analyse av deg selv som en lagspiller, kan du se på hva du bidrar med i laget. Er du fornøyd med resultatene? Hvis ikke, lag en handlingsplan for hva du vil gjøre for å adressere dine personlige muligheter for forbedring.

Når du utvikler deg på disse områdene, kan du forvente at du kan gjøre noen feil underveis. Lær av dem, løs dem og gå videre. Ikke dvele ved ting du ikke kan endre. Bruk hver leksjon som en sjanse til å vokse til en bedre versjon av deg selv og en bedre medspiller.

Lagre dine personlige SWOT-analyser. Se tilbake til dem fra tid til annen for å se hva som er endret. Hvis du har en pålitelig mentor eller rådgiver, kan du til eksempel dele tankene dine og få ytterligere tilbakemeldinger. Jo, gode lagspillere er strategisk sunt selvbevisste. De bygger ikke bare på teamet, men også på seg selv.

10. Vis verdi i hverdagslige valg

Nå som du har tatt deg tid til å gå gjennom et sett spor av lagspillere og team med trøkk i, er du godt i gang med å komme på sporet av det selv også.

Jeg ville ikke prøve å begynne med alle eksemplene med en gang. Velg to eller tre egenskaper du vil fokusere på hver uke, og før du vet ordet av det, vil du demonstrere verdien din som lagspiller i dine hverdagslige valg.

Du vil sannsynligvis legge merke til vanene til medspillerne dine mer nå som du har tatt tak i dette selv. Noen vil være gode egenskaper som gjør dem til kjærkomne bidragsytere, andre vil være påminnelser om hva du ikke vil representere selv. Uansett må du stadig minne deg selv på atferden du for din del vil vise i gruppa.

Ta en titt på noen av mine andre kurs på DREIESKIVA Roald Kvam, www.dreieskiva.com for å lære mer om hva du kan gjøre for å forbedre dine ferdigheter knyttet til kommunikasjon, ledelse og teamarbeid. Jeg ønsker deg alt godt i alle dine fremtidige bestrebelser, spesielt de der du er en del av … ja, et team.

Publisert av dreieskivaroaldkvam

Coaching, Advisory & Strategic Thinking

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: