Problem vs Polaritet

© Roald Kvam 2022 “It is the stretched soul that makes music, and souls are stretched by the pull of opposite bents, tastes, yearnings, loyalties.” (Eric Hoffer) Hvorfor er det slik at noen problemer aldri ser ut til å forsvinne? Kan det være at de ikke er problemer som skal løses, men polariteter (dilemmaer) somFortsett å lese «Problem vs Polaritet»

Stå stødigere i samtaler

© Roald Kvam 2022 En vanskelige – eller krevende – samtale er enhver samtale der 1) innsatsen er høy, 2) følelsene er sterke og 3) meningene er ulike. Hvis du mestrer slike samtaler, i stedet for å frykte dem, vil du bygge og befeste din relasjonelle kapasitet. Det er smart på flere plan. Enten detFortsett å lese «Stå stødigere i samtaler»

Med handling kommer forandring

© Roald Kvam 2022 Av og til – og ikke så rent sjelden forresten – er ett steg nok til å rykke tilstrekkelig i det som fremstår som bundet slik at vi får en litt annen vinkel for synspunkter vi har til situasjonen. Med nye synspunkter kommer nye oppdagelser. Derfor, så sant du ikke erFortsett å lese «Med handling kommer forandring»

Rett rammen og får fart framover

© Roald Kvam 2021 Denne greia du nå vurderer å gi deg i kast med kan du med fordel lese med en god del høydemeter. For om du inntar “fugleperspektivet” mens du skummer gjennom her vil du rimelig raskt kunne finne de tipsa og triksa som passer bra for deg og din situasjon. Når jegFortsett å lese «Rett rammen og får fart framover»

The Big Five

© Roald Kvam 2021 The Big Five er et verktøy til å forstå forholdet mellom personlighet og atferdsstil. En enkel måte å huske hva det går i, er akronymet OCEAN: Openness Conscientiousness  Extraversion Agreeableness  Neuroticism (moodiness.)  Disse fem representerer også, hver for seg, domener som kan beskrives med et sett fasetter: Åpenhet for erfarings-fasettene (Openness)Fortsett å lese «The Big Five»

Dine biter passer ikke en annens bilde

Om å slakte sammenligninger og styrke selvbilder © Roald Kvam 2021 Vi har vel alle hørt dem: Disse som er kritiske til seg selv med at de burde være mer utadvendt, mer fokusert, mer organisert eller mer av andre egenskaper de beundrer hos andre. Ja, vi har vel også hørt oss selv snakke slik? EllerFortsett å lese «Dine biter passer ikke en annens bilde»

Konflikthåndtering

© Roald Kvam 2021 En prosedyre for konflikthåndtering skal sikre en forsvarlig og systematisk håndtering av konflikter på arbeidsplassen. Den skal være veiledende for god saksgang knyttet til konflikter, herunder ansvar, oppgaver, sentrale aktører og ivaretakelse av personvern. Arbeidsmiljøloven har ingen spesifikke krav eller pålegg når det gjelder konflikter. Loven har imidlertid krav om atFortsett å lese «Konflikthåndtering»