Snakk med stil

© Roald Kvam 2021 At vi snakker sammen er en kjernesak i samhandling mennesker imellom. Å snakke med stil –kommunisere med kvalitet – er således en fundamental ferdighet for oss alle, særlig ledere.  Fordi den stilen ledere snakker med støper det felles språket som vi takler arbeidets utfordringer og løser problemer ved. Jo mer krevendeFortsett å lese «Snakk med stil»

Du, kan vi to ta en prat sammen?

© Roald Kvam 2021 Ubehaget du har utsatt, men som er uunngåelig… Nå skjer det. Ordene du har smakt på, veid og vurdert og gruet deg for, har fått lyd på seg og det er ikke noen vei tilbake: Den gjelder den vanskelige samtalen. Samtaler vi finner ubehagelige å ta, og som vi gjerne utsetterFortsett å lese «Du, kan vi to ta en prat sammen?»

Hvilken verdi har verdi i virksomheter?

© Roald Kvam 2021 ​Visjon – Misjon/Ambisjon – Verdi – Strategi – Handlingsplan – Budsjett. Joda, vi kjenner kjeden av begreper som skal bidra til at vi får bedre grep om virksomheten vår – og kan styre stødig mot de mål vi ha satt oss. Men, hvilken verdi har verdi i denne “kjedereaksjonen”? Hva misterFortsett å lese «Hvilken verdi har verdi i virksomheter?»

Kultur med U foran eller driv i?

© Roald Kvam 2021 Organisasjonskultur har fått like mange definisjoner som et kjært barn har navn. Fenomenet kan forstås som det delte settet av verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som utvikles når ei gruppe mennesker samhandler med hverandre og omgivelsene. Vi kan spore kulturen i måten folk samarbeider og snakker sammen – og dels i strukturerFortsett å lese «Kultur med U foran eller driv i?»

Alle gjør feil – Ingen er feil

Bytt bort begrensende tro med romslig tillit til deg © Roald Kvam 2021 For mange mennesker, for mange ganger, har en for trang tro på hva de kan gjøre i livet med livet. De lever med en håndbrekk på. Begrenser seg selv. Skalerer seg ned. De holder seg selv tilbake fra hva livet byr demFortsett å lese «Alle gjør feil – Ingen er feil»

Hva om negative følelser er en invitasjon?

© Roald Kvam 2021 Kan minus være pluss? Kan negative følelser være lik en venn som gir deg dønn ærlig informasjon? Som du kan bruke til å bygge noe bra med? Albert Einstein skal ha sagt noe slikt som at «galskap er å gjøre det samme om og om igjen… og forvente forskjellige resultater.» IFortsett å lese «Hva om negative følelser er en invitasjon?»

Moti-what?

© Roald Kvam 2021 “Motivation”, the word, comes from latin “movere” which means “to move.” I say motivation triggers multiple aspects of movement:  Choice Direction Effort Intensity Persistence Duration Of course, Maslow’s Hierarchy of Needs is useful understanding our basics drivers catalyzing motivation and moves. As well as David McClelland’s Theory of Needs regarding achievement,Fortsett å lese «Moti-what?»

Perfection is progress in the right direction

… and progress is one of the secrets to happiness © Roald Kvam 2021 When we progress, we grow. When we grow, we light up our life. Even if it’s in some small way, light is still stronger than the darkness that we reduced. Even though just a tiny bit, it’s a bit brighter now.Fortsett å lese «Perfection is progress in the right direction»