Dine biter passer ikke en annens bilde

Om å slakte sammenligninger og styrke selvbilder © Roald Kvam 2021 Vi har vel alle hørt dem: Disse som er kritiske til seg selv med at de burde være mer utadvendt, mer fokusert, mer organisert eller mer av andre egenskaper de beundrer hos andre. Ja, vi har vel også hørt oss selv snakke slik? EllerFortsett å lese «Dine biter passer ikke en annens bilde»

Konflikthåndtering

© Roald Kvam 2021 En prosedyre for konflikthåndtering skal sikre en forsvarlig og systematisk håndtering av konflikter på arbeidsplassen. Den skal være veiledende for god saksgang knyttet til konflikter, herunder ansvar, oppgaver, sentrale aktører og ivaretakelse av personvern. Arbeidsmiljøloven har ingen spesifikke krav eller pålegg når det gjelder konflikter. Loven har imidlertid krav om atFortsett å lese «Konflikthåndtering»

1-2-3-4-teamutvikling

© Roald Kvam 2021 Bruce Tuckerman utarbeidet en modell som redegjør for teamutvikling, på et generelt plan. Denne deler utviklingen inn i fire faser teamet skal komme seg gjennom. Den femte fasen handler om teamets oppløsning og blir ikke behandlet videre i denne artikkelen. Tuckerman sine faser er Forming, Storming, Norming, Performing og Ajouring. NåFortsett å lese «1-2-3-4-teamutvikling»

Smart Strategi – Mål med mening

© Roald Kvam 2021 Om jeg i én setning skal si noe om hva strategi er og hvordan den henger sammen med vårt daglige arbeide, så kan den se ut slik:  “En strategi skal tydeliggjøre arbeidets prioriteringer og prioriteringer i arbeidet skal tydelig følge en strategi.”  Det er ingen fasitsvar på hva som bør inkluderesFortsett å lese «Smart Strategi – Mål med mening»

Snakk med stil

© Roald Kvam 2021 At vi snakker sammen er en kjernesak i samhandling mennesker imellom. Å snakke med stil –kommunisere med kvalitet – er således en fundamental ferdighet for oss alle, særlig ledere.  Fordi den stilen ledere snakker med støper det felles språket som vi takler arbeidets utfordringer og løser problemer ved. Jo mer krevendeFortsett å lese «Snakk med stil»

Du, kan vi to ta en prat sammen?

© Roald Kvam 2021 Ubehaget du har utsatt, men som er uunngåelig… Nå skjer det. Ordene du har smakt på, veid og vurdert og gruet deg for, har fått lyd på seg og det er ikke noen vei tilbake: Den gjelder den vanskelige samtalen. Samtaler vi finner ubehagelige å ta, og som vi gjerne utsetterFortsett å lese «Du, kan vi to ta en prat sammen?»

Hvilken verdi har verdi i virksomheter?

© Roald Kvam 2021 ​Visjon – Misjon/Ambisjon – Verdi – Strategi – Handlingsplan – Budsjett. Joda, vi kjenner kjeden av begreper som skal bidra til at vi får bedre grep om virksomheten vår – og kan styre stødig mot de mål vi ha satt oss. Men, hvilken verdi har verdi i denne “kjedereaksjonen”? Hva misterFortsett å lese «Hvilken verdi har verdi i virksomheter?»