Det fineste som finnes på jorda

© Roald Kvam 2022

Jeg elsker alt som skjer i og mellom mennesker. Det har jeg gjort hele livet, så lenge jeg kan huske. Det er på en måte mitt totale engasjement. Jeg vet ikke om noe finere på jorda enn mennesker i grøftekanten av livet sitt… Som står rak i sine feil, aksler sitt eget ansvar, og samtidig løfter blikket opp. Fram. Som etter beina under seg. De bærer. Som tar nye steg. Framover. 

Pure Beauty! 

For meg er det en sann ære å få gå langsmed mennesker gjennom slike veistykker av livet. Det finnes så ufattelig mye livskraft og -kløkt i folk. 

Menneske – du er et vakkert vesen! 

Skulle noe kunne toppe slikt, så måtte det være kraften i det kollektivt kreative. At vi mennesker samhandler for noe mer og bedre for flere. Noe blir viktigere for oss enn hva vi kan få til hver for oss. Da tror jeg nesten vi er på vårt aller aller beste.

Jeg tror på Jesus Kristus som en avgjørende viktig person i verdens historie – og i min historie. Jeg er hva man kaller en kristen. Like lenge som jeg har latt meg engasjere av alt som skjer i og mellom mennesker, så har jeg arbeidet med ledelse, teamarbeid og organisasjonsutvikling. I misjoner, kirker og skoler samt for gründer- og entreprenørskap av ulikt slag. Uansett hva vi mener om mannen så har Jesus utvilsomt lykkes rimelig bra med å sette spor med sitt lederskap og gjennom sin samhandling med andre.

Bevegelsen han startet for 2000 år siden beveger seg ennå, så det er godt mulig at den er bygd opp på noen bærekraftige prinsipper og verdier. Jeg tenker det. Ja, mer: Det er min personlige erfaring. Og hans mindset og metoder er noen av mine viktigste og aller kjæreste verktøy i alt mitt virke.

Jeg har lest Bibelboka. Flere ganger. På kryss og tvers. I vekst. I kriser. Jo, vær trygg: Det er ufattelig mye jeg ikke forstår! Eller som jeg også frustreres over. Men jeg valgte tidlig å fokusere på det som var bra klart – og oppdaget like raskt at heri er det sannelig mer enn nok i ta i kast med for en som er nysgjerrig på å leve og lede på en måte som tilfører noe godt, noe verdifullt, noe varig bra til andres liv.

Viss du har lyst å slå følge med meg noen avsnitt videre så kan vi sammen sjekke ut 10 ting vi kan finne med bærekraft til liv og lederskap hos Mannen fra Nasaret

Men først: Å lykkes med noe som helst – enten du bygger på din egen utvikling, et team eller et selskap – starter ikke utenfor deg, i omgivelsene. Det starter i deg. Det som gjør inntrykk i deg gir seg uttrykk i livet ditt, teamet ditt og selskapet ditt. Dette er viktig å være klar over. For uansett hvilke kilder du søker visdom fra, så er DU sjef i ditt eget liv. Hva du tar inn, tar seg ut i livet ditt…

1. Jesus løser problemer. Han har noe som andre trenger. Hva har du å tilby andre? Ah, kom Jante inn i rommet nå? La oss finte Jante sammen med et lurespørsmål: Hva ville du ha gjort hvis du visste at det ikke kunne gå galt? Du aner drømmen din? Grip den! Joda, mye kan gå galt, men noe kan bli fort fint også… 

2. Jesus vet hva han driver med. Din holdning til og kunnskap om det du driver med vil bli lagt merke til. Sånn må det være. Vi screener hverandre raskt når vi møtes for første gang for å finne ut om den andre er troverdig og vet hva han/hun driver på med. Det handler om trygghet og om vi kan gå videre med en begrunnet tillit. 

Vil du bidra må du vite hva du vil bidra med – og bli best mulig på det. Hvordan sikrer du tid til å bli kjent med deg selv og dine egenskaper – også til å øve opp og foredle dine ferdigheter?

3. Jesus er ærlig. Uansett hvor raskt løgner løper så vinner sannheten til slutt. Jesus var tydelig på fordelene ved hans løsninger til menneskers problemer. Jesus var like tydelig på utfordringene ved å lene seg til ham, som en såkalt disippel eller etterfølger. 

Fremhev for all del fordelene ved det du bidrar med, men vær ærlig. Integritet huskes lenger enn ethvert bidrag. Det er bra, for det kan bety at om ditt bidrag ikke leverer til toppkarakter, så vil din integritet skaffe deg sjansen til å gjøre det om igjen…

4. Jesus kommer til oss. Vi trengte hjelp, slik Bibelen ser det, og Jesus kom til oss med sin hjelp.

Du vil aldri oppnå det du ikke vil oppsøke. Noen trenger deg. Finn dem! Aktiver deg selv. Du styrer både den venstre og den høgre foten din. De lystrer deg. Sett dem i bevegelse! Jesus visste dette – og viser det: Han gikk til markedet, gikk til arbeidsplassene, gikk til fiskebåtene, gikk til forsamlingslokalene, gikk hjem til folk og gikk på veiene mellom byer og landsbyer…

Hva holder deg tilbake fra å sette en fot foran den andre og oppsøke det du vil oppnå? Er det rimelig at din frykt for avvisning skal vektes tyngre enn dine drømmer? Hør: Drømmer etableres som regel sammen med noen. Finn dem! Og hør: Få ord svekker frykten så fort som ordet “sammen”…

5. Jesus vet at hviletid ikke stjeler arbeidstid. Tvert om! Å hvile er som å slipe ljåen før arbeidet… Vel, ingen kan nekte for at Jesus var en handlekraftig mann. Han samtalte med mennesker, forkynte og underviste for dem, helbredet mennesker, holdt måltider og gikk mange mil med massevis av mennesker rundt seg. Men han gikk også for seg selv for å be, reflektere og hvile. 

Vi er designet til å arbeide. Utvilsomt! Men vi er også designet til å hvile til mer arbeid og bra valg. Et slitent hode tar sjelden smarte avgjørelser. En tragedie trenger bare 1 dårlig valg. Så skynd deg å hvile! Det er noe av det smarteste du kan gjøre som leder, som medmenneske og som kollega.

6. Jesus planlegger. For eksempel delte han en plan han har om å lage til plass for oss i himmelen hos sin Far – og at når han er ferdig med del-oppgaven, så vil han, som del 2, komme å hente oss hjem til seg så vi skal få være der han er. Du kan lese mer om den planen i siste hoveddel av Bibelen: “Det nye Testamentet”, nærmere bestemt i boka som kalles “Johannes Evangelium”, i det 14ende kapittelet.

En plan er en oversikt over handlinger du mener er nødvendige for å oppnå målet du har satt deg. Vær våken for mulighetene som oppstår i randsonen av planen din. I skjæringsfeltet mellom det du har tenkt ut på forhånd og det som skapes underveis. For du har aldri alle faktorene på plass idet du legger en plan. En hel del kommer til underveis. Så planlegg så smart du kan og vær smart: Gå fram planleggende… åpen for muligheter som byr seg, steg for steg.

7. Jesus takler avvisning. Jeg vet at avvisning gjør vondt. Men det er ikke dødelig. Egentlig har du bare møtt en annens mening og erfart at de gjør akkurat det samme som du nå øver på: Å sette en fot foran den andre i retning av drømmen sin… Det er bare det at dere drømmer om forskjellige ting. Det er jo verken krise eller underlig? Kjipt, ja. Men ikke farlig. Egentlig er det verdt en stående applaus til den som avviste ditt tilbud om hjelp, din plan eller ditt mål: At de holder fast ved sin drøm og våger å stå for det.

Jesus kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham, forteller Bibelen. Men han ga ikke opp drømmen sin eller troen på hva han kan bidra med av den grunn.  

Test hva som skjer om du kan tenke om avvisning som en avklaring… For det å få avklart hvem du ikke skal brenne mye tid på å knalle skalle med, er bare bra. Du kan gå videre raskt når noen avviser deg kontant. Slike er en langt større gave til deg og din mål-jakt enn slike som trekker på tida di mens de moter seg opp til å takke nei eller de speider etter en vei ut av samarbeidet med deg. Så kommer unnskyldningene… og du lurer på om du skal motivere eller piske dem på plass. Nei, vær heller gla og takknemlig for dem som avviser deg raskt og avgjort. Gi dem en stående applaus fordi de lar et ja være ja og nei nei. Så går du like raskt og avgjort videre. Noen trenger deg! Det er bare noen andre denne gangen.

8. Jesus går til nye steder for å skape nye gleder. Litt juicy, sorry, men poenget er bra: Geografi og atmosfære utgjør en forskjell for alt som vi tenker skal vokse til noe som helst. Det gjelder frukt og forretninger og folk. Det kan hende du må skifte sted og omgivelser for å vokse godt. 

Det er rimelig lett å være der vi alltid har vært. Nei, la meg omformulere det: Det er forunderlig hvor mye vi utholder av møkk der vi alltid har vært uten at det bidrar som gjødsel til noe godt overhode. Noen ganger må du gå dit du aldri har vært for å oppnå det du aldri har sett. Jesus gjør det. Og han gjør det ofte. Det funker! Bare hør fra bibelboka “Matteus Evangelium” sitt 8ende kapittel: Da han var kommet ned fra fjellet… Han gikk inn i Kapernaum… Han gikk inn i Peters hus… Han gikk ombord i båten… Og da han var kommet på andre siden… 

9. Jesus tillater ikke ytre forventning å bli den indre. Hva andre måtte mene om deg teller aldri tyngre enn hva du vet om deg selv. Glem aldri det! For ofte lar vi andres meninger om oss sementere våre tanker om oss selv. Det er dobbelt galt! For nesten alle andre er mer opptatt av seg selv enn av deg. Så de kjenner deg uansett ikke godt nok, helt nok, til å fortjene rollen som sementblander for hvilke tanker du skal få tenke om deg selv. 

Jesus visste hvem han var, hva han stod for og hvilke mål han gikk for. Og så gikk han på det. Tross misforståelser. Tross sterke meninger om ham fra mange hold. Tross grove anklager. Ja rimelig urimelige også.

Klart vi liker å være likt. Og vi strekker oss gjerne litt i ulike situasjoner for å komme best mulig ut av det med våre medmennesker. Men hør: Viss den ytre forventningen blir din indre forventning, blir du borte fra deg selv – og bommer på livsmåla dine. Du blir løpende hit og dit å slukke “grumpy”-branner hos mennesker rundt deg, i stedet for å gå målrettet, med integritet, mot slikt du er designet for å bidra til å realisere. 

10. Jesus har “passion”! Du kan lykkes med mye med flaks. Men varige endringer fødes i lidenskap. Lidenskap på engelsk heter passion. Når Google Translate skal forklare ordet så leser vi: 

  1. Strong and barely controllable emotion; “a man of impetuous passion”
  2. The suffering and death of Jesus; “meditations on the Passion of Christ”

Du forstår at jeg kan like forklaringene til Google. 

En lidenskap oppleves gjerne om noe som trekker på all vår oppmerksomhet, tid og tankekraft. Det er disse tinga vi glemmer klokka for. Og aldri holder regnskap over hvor mye de koster oss. For de har fanget vårt hjerte – fyrt det opp og nå hamrer det rått i bringa vår under et totalt engasjement. For å nå målet! Se drømmen skje. 

Lidenskap er en kolossalt sterk kraft. Nær uimotståelig. Et arbeidslag som er lidenskapelig opptatt av å lykkes sammen, er uvurderlig. Slike lag trumfer all verdens CV-baserte team. Jeg vil mye heller jobbe sammen med slike som har hjerte for hverandre og oppgavene vi tar i kast med, enn slike som har gjort en bra eksamen på et felt en gang eller 5. Misforstå meg ikke, gode hoder er viktig. Det er bare det at det lille som skal til har hjerte alltid visst… 

Brann! 

Jesus brenner for sitt oppdrag på jorda. I boka «Lukas Evangelium», det 9ende kapittelet kan vi lese det slik: “For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse dem som var fortapt”. Han var så lidenskapelig opptatt av å lykkes med dette at han gikk hele veien til korset med det. For oss ser det bare brutalt selvutslettende ut. For ham gir det mening – ja, dette er hva alt av mening dreier seg om slik han ser det. Og slik Bibelen forteller om det. Den sier faktisk at nettopp gjennom korsfestelsen oppnådde han målet sitt. Det kan vi gjerne snakke om ved anledning. Men det som er sikkert nok, er at her står vi overfor:

Passion! 

Hvor startet det? I en stall. I mat-trauet til et esel. Julenatta i Betlehem. Rett nok var det bra konsert på tunet av engler, men dette må kunne kalles en skjør start; ei rimelig skrøpelig startblokk for et godt livsløp mot verdensvide varige resultater. Dessuten vokser Jesus opp i Nasaret. En filleby i jødisk målestokk. Ikke engang nevnt i Det Gamle Testamentet. Faktisk forventet man ikke at noe som helst godt kunne komme fra Nasaret…

Hvor starter det for deg og meg? Det er, som du forstår med Jesus reise, ikke så veldig interessant. Det kan godt være i en “stall”. I noe som ser for upassende ut til noe som helst stort og bra. Det som derimot kan bety forskjellen er om  du aner at noe ulmer? 

Hva gjør du da? 

Fyr opp bålet! La deg engasjere når du finner slikt som tar masse plass i tankene dine – slikt som er verdt å bygge hele ditt liv og virke på. Vær ikke redd for å brenne litt. Du også.

Publisert av dreieskivaroaldkvam

Coaching, Advisory & Strategic Thinking

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: